Παιδί και τραύμα. Καλές πρακτικές για γονείς και φροντιστές.

Τα παιδιά και οι έφηβοι που έχουν βιώσει τραυματικά γεγονότα έχουν την ανάγκη να αισθάνονται ασφάλεια και ότι τα αγαπούν. Ύστερα από ένα τραυματικό γεγονός, συχνά, οι γονείς θέλουν να προσφέρουν αυτό το είδος φροντίδας στα παιδιά τους (Child Welfare Information...