Αναγνωρίζοντας τους Φροντιστές του Καρκίνου

Ενδεικτική της ισχυρής πολιτικής βούλησης που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των άτυπων φροντιστών ήταν η πρόσφατη προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που...