Δικαίωμα στην ενημέρωση έχουν – πέρα των ασθενών – και οι φροντιστές. Ο ρόλος των φροντιστών είναι άκρως σημαντικός καθώς παρακολουθούν από κοντά την πορεία της υγείας του ασθενούς και μοιράζονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Οι φροντιστές έχουν και αυτοί δικαιώματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ένεκα του ρόλου που διαδραματίζουν αλλά παράλληλα ενημέρωση και εκπαίδευση. Τώρα τελευταία και στην χώρα μας ο ρόλος των φροντιστών αναδεικνύεται μέσα από σεμινάρια και ημερίδες.

Πηγή: iatronet.gr